Изложба на WordPress сайтове

Интернет страниците са подготвени от студенти в специалност “Уеб Дизайн и Графична Реклама” към Департамент “Дизайн” на Нов Български Университет. Сайтовете са разработвани посредством платформата WordPress и са изготвени на изцяло самостоятелна подготовка в рамките на първия учебен семестър. За помощта са използвани хостинг услугите на компания NS1 и свободният софтуер за управление на съдържание WordPress.

Изложбата се организира от:

ас. Мартин Стойчев

гл. ас. Д-р. Стоян Бунджулов

Департамент “Дизайн”

Хостинг компания NS1

ВИЖ САЙТА

https://annam.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://blozev.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://dimiturangelov.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://erkan.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://irineya.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://cookieshutter.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://ello.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://alexanders.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://hrist.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://krisikamburova.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://alexanders.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://dehivesign.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://100yanov.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

https://ikrov.wpnbu.com/

ВИЖ САЙТА

http://nicky.wpnbu.com/